Hej! Vi är Meiren Engineering

Vi här på Meiren brukar säga: „Om en linje inte behöver vara rak ska den inte heller vara det“. För att varje maskin skulle fungera som avsett måste man gå igenom den i minsta detalj vid designbordet. En effektivt fungerande maskin är samtidigt även kostnadseffektiv och miljövänlig.

1 2 3 4 5 6
1

Kundens förfrågan

2

Projekteringsprocessen

 • Framtagande av offert
  • Granskning av förfrågningen och samlande av underlagsinformation
  • Uppskattning av arbetsvolym
  • Framtagande av offert
 • Överlämnande av offerten till kunden
3

Projekteringsprocessen

 • Kundens beslut att acceptera eller avböja offerten
4

Projekteringsprocessen

 • Planering av arbetet och uppdelning av arbetet mellan projektörer
5

Projekteringsprocessen

 • Utförande av projekteringsarbetet
 • Uppföljning av arbetsförloppet enligt tidsschemat
 • Eventuella mellangranskningar av projektet tillsammans med kunden
6

Projekteringsprocessen

 • Slutgiltigt godkännande av arbetet tillsammans med kunden
 • Överlämnande av dokumentationen
Tack vare skickligheten och erfarenheten av ingenjörerna på Meiren kunde vi framgångsrikt genomföra projektet för anläggning av vår nya lackerings- och kulblästringslinje

Martin Mehilane

E-Profiil AS

Our office

Our location

Integrerad produktutveckling

Vi på Meiren Engineering anser att ingen produkt utvecklas av ingenjören ensam; även försäljnings-, marknadsförings- och produktionsspecialister deltar i produktutvecklingsarbetet. Vår styrka är vår förmåga att kombinera teknisk kompetens med utmärkta försäljnings- och tillverkningskunskaper. Det är det som är integrerad produktutveckling.